Vieringen

Eucharistievieringen
 • Eucharistievieringen

 • Weekdagen: 7.30u Zaterdagavond:18.00u
  Zondag: 8.00u, 11.00u, in het pools: 9.30u 12.15u en 17.00u

Antoniusviering
 • Antoniusviering

 • Dinsdag
  9.00u Eucharistieviering
  15.00u Gebedsviering

Biechtgelegenheid
 • Biechtgelegenheid

 • Elke weekdag

Aanbidding
 • Aanbidding

 • Vrijdag om 19.00u

Actueel

 • De Broeders Kapucijnen wensen U een Zalig en Gelukkig Nieuw Jaar 2017 De Heer zegen u en Hij behoede U. De Heer doe zijn aangezicht over u lichtten en zij u genadig. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer verheffe zijn aangezicht over uw leven en geve u vrede.
 • God stuurt zijn Zoon naar de aarde, Hij wordt God onder ons. Wat een groot mysterie… God die mens wordt. Hoe is dat mogelijk ? Waaraan hebben wij dat te danken ? Het zijn een paar vragen die wellicht bij ons opkomen. Dat God mens wordt ligt helemaal buiten de menselijke orde, buiten ons begrip en... [read more]
 • Christelijke betekenis De periode van de advent is een christelijk gebeuren van stil worden en verwachten, van voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe. Kerstmis is voor christenen een herdenkings- en herinneringsmoment van de geboorte van Jezus. Zij kijken uit naar het moment dat Jezus – ... [read more]
Load more

Event's

 • Erken, christen, uw waardigheid. Val door een slechte levenswijze niet terug in uw vroegere armzaligheid. U bent immers deelachtig geworden aan de goddelijke natuur. Gedenk tot wiens hoofd en lichaam u behoort. Herinner u dat u ontrukt bent aan de macht van de duisternis en overgebracht naar het lic... [read more]