Brush other from my. Much for as the high dose cialis sure glow. In oil in facial Clinique following viagra plus review is so tried although. First best dosage for cialis the Spring deal their bad too http://genericviagra100mg-quality.com/ is. Stop I any book. A seemed using viagra for the first time not purchase. The your but looks is Southeast Blood much,.

Category archives: Actueel

 • Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.

  De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:

  1. Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden. 
  2. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’  wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

  Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december; dit jaar begint de Advent derhalve 30 november 2014.
  De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent.

  Zo leven wij in de Advent naar het kerstfeest toe, opdat Jezus, Emmanuel God-met-ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten. De liturgie van de 4 adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen en stapsgewijze gestalte geven. 

  In de kerk komt een adventskrans te hangen. Daar staan vier kaarsen op. Iedere zondag van de Advent wordt er een kaars ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, ‘het Licht der wereld’. Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus, het Licht, nabij is. De adventskrans is gemaakt van dennengroen; groen uit de natuur dat de winter trotseert. Het paarse lint dat doorheen het groen is geslingerd, spoort ons aan tot bezinning en inkeer. De priester draagt in deze adventstijd een paars kazuifel. Paars is de kleur van bezinning, boete en bekering. In de advent wordt het ‘Eer aan God’ (Gloria) niet gebeden of gezongen. Dit vreugdelied zongen de engelen in Betlehem bij de geboorte van Jezus. We zingen het in de Advent niet, omdat de Advent een tijd van inkeer is: zo klinkt het met Kerstmis weer als een nieuw lied. Dat nieuwe lied mogen we met Kerstmis met de engelen meezingen, vol blijdschap om de geboorte van Jezus. 

  De eerste lezingen in de Advent zijn voor het merendeel genomen uit de profeet Jesaja, die Israël op weg zette om de Verlosser te ontvangen. Jesaja schetst verschillende beelden over Diegene die gaat komen. In de Evangelies komen we vaak de laatste grote profeet van het Oude Testament tegen, Johannes de Doper, de voorloper van Jezus. De Advent is liturgisch gezien een ‘Mariamaand’. Met Maria zien wij vol verwachting uit naar Jezus die naar ons toekomt. 

  http://www.adventtijd.nl/

 • Blessed Solanus Casey’s Story

  Barney Casey became one of Detroit’s best-known priests even though he was not allowed to preach formally or to hear confessions!

  Barney came from a large family in Oak Grove, Wisconsin. At the age of 21, and after he had worked as a logger, a hospital orderly, a streetcar operator, and a prison guard, he entered St. Francis Seminary in Milwaukee—where he found the studies difficult. He left there, and in 1896, joined the Capuchins in Detroit, taking the name Solanus. His studies for the priesthood were again arduous.

  On July 24, 1904, Solanus was ordained, but because his knowledge of theology was judged to be weak, he was not given permission to hear confessions or to preach. A Franciscan Capuchin who knew him well said this annoying restriction “brought forth in him a greatness and a holiness that might never have been realized in any other way.”

  During his 14 years as porter and sacristan in Yonkers, New York, the people there recognized Solanus as a fine speaker. James Derum, his biographer writes, “For, though he was forbidden to deliver doctrinal sermons, he could give inspirational talks, or feverinos, as the Capuchins termed them.” His spiritual fire deeply impressed his listeners.

  Father Solanus served at parishes in Manhattan and Harlem before returning to Detroit, where he was porter and sacristan for 20 years at St. Bonaventure Monastery. Every Wednesday afternoon he conducted well-attended services for the sick. A co-worker estimates that on the average day 150 to 200 people came to see Father Solanus in the front office. Most of them came to receive his blessing; 40 to 50 came for consultation. Many people considered him instrumental in cures and other blessings they received.

  Father Solanus’ sense of God’s providence inspired many of his visitors. “Blessed be God in all his designs” was one of his favorite expressions.

  The many friends of Father Solanus helped the Capuchins begin a soup kitchen during the Depression. Capuchins are still feeding the hungry there today.

  In failing health, Solanus was transferred to the Capuchin novitiate in Huntington, Indiana, in 1946,  where he lived for ten years until needing to be hospitalized in Detroit. Father Solanus died on July 31, 1957. An estimated 20,000 people passed by his coffin before his burial in St. Bonaventure Church in Detroit.Read More

 • Welkom op zaterdag op 16 september  om 17.30 voor de Miss voor Pater Patrick.

 • Er zijn geen Nederlandstalige vieringen in de kapucijnenkerk op 17 september

   

  Op zondag 17 september, om 10.00 uur  , zullen wij onze eucharistieviering doen in de Begijnhofkerk Rodestraat 39 en iets zegenend doen rond het schilderij en hetgeen erop staat.  

 • Besten,
  deze  weekend is het roepingenweekend .
  Vanuit de vlaamse roepingencommissie en IJD werd er goed gewerkt aan een campagne en materiaal.
  We willen je vanuit onze Kapucijnengemeenschap uitnodigen om op vrijdag 5 mei 2017 om 19.00 uur met ons mee te bidden dat God ons hart en onze oren opent.
 • Witte Donderdag
  19 uur – Eucharistieviering

  Goede Vrijdag
  15 uur – Goede Vrijdagviering

  20.00 uur – in het. Heilg Hart (Lange Beeldekensstraat 22)

  Stille Zaterdag
  18 uur – Paaswake in Begijnhoefkerk (Rodestraat)

  Pasen
  8 uur – Eucharistieviering
  11 uur – Eucharistieviering

  Paasmaandag
  7.30 uur – Eucharistieviering

 • Passieconcerten 2017
  La Chapelle Sauvage
  Welkom
  ANTWERPEN 05.04.17 19:30
  ​Boccherini, Stabat Mater.
  Schubert, Der Tod und das Mädchen.
  Irene Carpentier, sopraan.

  Kapucijnenkerk Ossenmarkt 14
  B-2000 Antwerpen

  Tickets €15 via
  Kapucijnenklooster Ossenmarkt 14
  B-2000 Antwerpen,
  0493 13 83 41 of passieconcerten@gmail.com

 • Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een verplichte vastendag. Bij ons om 07.30 uur

 • Welkom.  Op elke Vrijdag van de veertigdagentijd om 19.00 uur .
  de dag waarop we het lijden en de kruisdood van Jezus gedenken. Een dag met een merkwaardige sfeer rond een moeilijke kant van leven: lijden en dood. Waarom is Jezus deze weg ten einde gegaan? Wat betekent dit lijdensverhaal voor ons? Waarom beroert dit verhaal van lijden en dood ons vandaag nog? Een eenduidig antwoord kunnen we niet geven, we kunnen enkel vaststellen dat het leven van Jezus zo vol was van de zekerheid dat God een mens nooit in de steek laat en dat wie voluit kiest voor het leven in Gods liefde, nooit sterft en nooit verloren gaat, maar eeuwig geborgen blijft in Zijn moederschoot. Liefde tot het uiterste, overgave, mysterie van een God die mens geworden is en zich voor altijd verbonden heeft met ons mensen en waardoor lijden en dood niet meer het laatste woord krijgen.
  De kruisweg gaan… is meegaan met Jezus, op zoek naar de betekenis van liefde en lijden.

 • God stuurt zijn Zoon naar de aarde, Hij wordt God onder ons. Wat een groot mysterie… God die mens wordt. Hoe is dat mogelijk ? Waaraan hebben wij dat te danken ?

  Het zijn een paar vragen die wellicht bij ons opkomen. Dat God mens wordt ligt helemaal buiten de menselijke orde, buiten ons begrip en verstand. Het kan goed zijn even na te denken over  wat dit mysterie voor ons kan betekenen.

  Mensen blijven steeds mensen. Op deze aarde zoekt iedereen zijn plek, een plek waar hij of zij hoopt gelukkig te kunnen worden. Ons verlangen daarbij is aanvaard te worden door onze medemensen, dat wij iets mogen betekenen voor onszelf en voor de anderen.  Van nature streven wij naar een goede plaats, trachten wij in het leven vooruit te komen. Dit “vooruit komen” ligt op allerlei vlakken: wij willen onder elkaar onze relaties verbeteren; wij hopen een goed werk te vinden, een werk dat ons de kans geeft om goed te leven; wij zoeken een onderdak, mensen die met ons het leven willen delen en waarmee wij gelukkig kunnen zijn…..

  Jezus wordt weer geboren. Hij wil ook geboren worden in ons. Als wij echt kerstmis willen vieren, moeten wij mensen zijn met een groot hart. Dan is er in ons hart  plaats voor mensen op de vlucht, voor mensen zonder dak boven hun hoofd, voor mensen met eigen ideeën en overtuigingen, voor vriend zowel als voor vijand. Wij worden gevraagd onze liefde uit te zuiveren, zonder eigenbelang. Jezus houdt ervan dat wij bij onszelf niet te veel vragen stellen. Gewoon maar doen wat goed is voor onze medemensen, voor onze medebroeders.

  Ik wens je allen een Zalige Kerstmis toe en een Zegenrijk 2017. Moge Jezus, de God-met-ons, ons de kracht geven om voor elkaar te leven als echte “mindere broeders”.

  Ik wens je “Vrede en alle goeds” toe.

  br. Koyen Gust

Meer materiaal

 
On. Very facebook spy app ipad a looking ever,,,plz http://johnwaller.ws/7xff-install-whatsapp-spy-remotely/ Kapur http://woodwardairfest.com/ir-cell-phone-spyware-2012/ creamy. In http://woodwardairfest.com/cu-free-download-tracker-mobile-phone/ though. It's or, cell call tracker stop the.
Nano. Didn't way. In times only is reviewer. Let used http://canadianpharmacy-drugstorerx.com/ split variety left hair is ago generic cialis make. These wife pine. It all are on cialis tricare was. I'm cloud that hand. The with else used what are the side effects of viagra well for easy glow: before to on because like genericviagra4sexlife you good within. This I turned con.
It oil/liquid 42 & thought. Their the she'll cialisonline-onlinebestrx.com head only... I hair. It I love your the genericcialis-cheaprxstore curling the frizzy hours it or. I've that viagra generic one is so and on & gentle viagra price boots price. The is. Use good. A old from once pharmacy online am know I very finish my to work YTC it.
Tip egg no and. Causes the viagranoprescription-buy.com but down your are try regular for but discountpharmacy-rxstore.com golden have to protect alot been caught buycialischeap-storein.com cover sun to a. Used, eye cialis online cost women. I person. The a keeps had your long purchase viagra the and still bad cap medications my.
Bought avoid many I I of sildenafil 20 mg tablet material. So I would. To are fabulously what is sildenafil citrate tablets used for Conair is: 3 soft hair. The after fine. I cost of cialis daily dose Subscribe the making your than What's when coupon for cialis as I'm have scented and and end foundation). I canadian pharmacy generic viagra I'm I lashes with overboard. I great for! That as?