Category archives: Actueel

 • God stuurt zijn Zoon naar de aarde, Hij wordt God onder ons. Wat een groot mysterie… God die mens wordt. Hoe is dat mogelijk ? Waaraan hebben wij dat te danken ?

  Het zijn een paar vragen die wellicht bij ons opkomen. Dat God mens wordt ligt helemaal buiten de menselijke orde, buiten ons begrip en verstand. Het kan goed zijn even na te denken over  wat dit mysterie voor ons kan betekenen.

  Mensen blijven steeds mensen. Op deze aarde zoekt iedereen zijn plek, een plek waar hij of zij hoopt gelukkig te kunnen worden. Ons verlangen daarbij is aanvaard te worden door onze medemensen, dat wij iets mogen betekenen voor onszelf en voor de anderen.  Van nature streven wij naar een goede plaats, trachten wij in het leven vooruit te komen. Dit “vooruit komen” ligt op allerlei vlakken: wij willen onder elkaar onze relaties verbeteren; wij hopen een goed werk te vinden, een werk dat ons de kans geeft om goed te leven; wij zoeken een onderdak, mensen die met ons het leven willen delen en waarmee wij gelukkig kunnen zijn…..

  Jezus wordt weer geboren. Hij wil ook geboren worden in ons. Als wij echt kerstmis willen vieren, moeten wij mensen zijn met een groot hart. Dan is er in ons hart  plaats voor mensen op de vlucht, voor mensen zonder dak boven hun hoofd, voor mensen met eigen ideeën en overtuigingen, voor vriend zowel als voor vijand. Wij worden gevraagd onze liefde uit te zuiveren, zonder eigenbelang. Jezus houdt ervan dat wij bij onszelf niet te veel vragen stellen. Gewoon maar doen wat goed is voor onze medemensen, voor onze medebroeders.

  Ik wens je allen een Zalige Kerstmis toe en een Zegenrijk 2017. Moge Jezus, de God-met-ons, ons de kracht geven om voor elkaar te leven als echte “mindere broeders”.

  Ik wens je “Vrede en alle goeds” toe.

  br. Koyen Gust

 • Christelijke betekenis

  De periode van de advent is een christelijk gebeuren van stil worden en verwachten, van voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe. Kerstmis is voor christenen een herdenkings- en herinneringsmoment van de geboorte van Jezus. Zij kijken uit naar het moment dat Jezus – ‘Emmanuel’ of ‘God-met-ons’ – ook in het eigen leven geboren mag worden. De langverwachte Messias komt als een schamel kind ter wereld, een teken van tegenspraak. In deze periode worden christenen uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Zij maken hun hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten.

 • Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart of Maria-Tenhemelopneming is de katholieke feestdag waarop Maria met lichaam en ziel word opgenomen in de hemel door God. De feestdag word door katholieke en orthodoxe christenen wereldwijd gevierd.

  Eucharistievieringen  om 08.00 en 11.00 uur

 • SPIRITUALITEIT LEVEN ALS BROEDERS MET EN VOOR DE MENSEN

  Wij, minderbroeders-kapucijnen, zien vandaag onszelf als broeders, die vanuit een diepe Godsverbondenheid willen leven. Vanuit een broedelijk samenleven in een of andere fraterniteit trachten wij aan deze Godsverbondenheid concreet vorm te geven in een dienende levensstijl voor elkaar en met de mensen. Franciscus blijft daarbij, zoals bij de eerste kapucijnen, onze gids, ons model en ons voorbeeld. Een gids die wij stap voor stap volgen, een model dat wij willen navolgen, een voorbeeld waardoor wij ons laten inspireren.

  Stan Teuns, kapucijn

   

  capuchin-life

  “We have been called to heal wounds,
  to unite what has fallen apart,
  and to bring home those who have lost their way.”
  – St. Francis of Assisi

  landing-2__large

 • ,,Met de blik gericht op Jezus en zijn barmhartig gelaat, kunnen wij de liefde van de Allerheiligste Drie-eenheid begrijpen. De zending die Jezus van de Vader heeft gekregen, is het mysterie te openbaren van de goddelijke liefde in haar volheid. “God is liefde” (1 Joh. 4, 8.16)”  MISERICORDIAE VULTUS
  Read More

 • Witte Donderdag
  19 uur – Eucharistieviering

  Goede Vrijdag
  15 uur – Goede Vrijdagviering

  Stille Zaterdag
  18 uur – Paaswake in Begijnhoefkerk (Rodestraat)

  Pasen
  8 uur – Eucharistieviering
  11 uur – Eucharistieviering

  Paasmaandag
  7.30 uur – Eucharistieviering

 • De periode voor Pasen is traditioneel de tijd van de Passies van Bach, met de Matthäus als meest populaire. Maar er zijn ook andere manieren om het lijdensverhaal te vertellen. Een daarvan is het muziektheater De Dood van de Zoon, over de laatste uren van Jezus op moderne muziek.

  De voorstelling is op 12 maart  om 20.00

 • ANTWERPEN. Na de succesvolle Stabat Mater concerten van de voorbije jaren toert La Chapelle Sauvage de komende passieperiode weerom langs Vlaanderens wegen met verfijnd en aandoenlijk passie-repertoire. Dit jaar staan “De Zeven Laatste Woorden” van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn op het programma. Haydn concipieerde dit werk als een volwaardige vastenmeditatie en geeft de luisteraar een kijk op zijn persoonlijke relatie met de lijdende Christus. Het werk begint met een ouverture gevolgd door zeven meditaties (als het ware auditieve ensceneringen) van/op de zeven laatste woorden van de Heiland aan het kruis. Read More

Meer materiaal